Wijkvereniging Vogelzang

Wijknieuws

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
voor 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |


Nieuws rond Wijk Vogelzang in 2021:

Nieuwsbrief december 2021
Kerst 2021

Vanaf 18 december ligt er een Kerstspeurtocht klaar in de minibieb aan de Prins Hendriklaan. Loop die in de schemer wanneer alle kerstverlichting aan is. Antwoorden kunnen in de minibieb worden achtergelaten. Leuk! 

De nu permanente kerstboom bij het fietspad over de spoortunnel is van kerstboomballen voorzien. Maar iedereen wordt uitgenodigd om er een eigen versiering aan toe te voegen.

Koffieochtenden

Na het succesvolle running dinner, en de sfeervolle Sint Maartenviering is het het door corona wordt het lastig om rond de kerst nog iets te organiseren in de wijk, maar:

Sinterklaas bracht chocoladeletters bij de ouderen [5-12-2021]

Nieuwsbrief november 2021 Met berichten over het komende running dinner op 6 november - met 70 deelnemers! -; met groenstrook onderhoud ook op 6 november, opruimen, snoeien en zagen op de nationale natuurwerkdag (vanaf 11 uur); Sint Maarten op 11 november van 18:00- 19:30, zet een lichtje buiten als je meedoet of kom glŁhwein halen op de hoek Koppellaan en Middellaan; onderzoek naar mogelijke plekken voor speeltoestellen; plannen voor de besteding van de KIEM subsidie voor een bij-vriendelijke wijk; de ontwikkeling van de Leyensetuin bij het voormalige politiebureau; en informatie over de Dorpendialoog in De Bilt, en de ontwikkeling van plannen voor de bebouwing rond het station. En ideeŽn over een kerstactiviteit bij de kerstboom bij het fietspad over de spoortunnel: geef ze door! [5-11-21]

De voorbereidingen van het running dinner zijn in volle gang. Het zal plaatsvinden op zaterdag 6 november [2-10-21]

 Wateroverlast Wateroverlast filmpje

Op 22 augustus was het weer mis, een hevige stortbui veroorzaakte dat de Prins Hendriklaan en de Spoorlaan van huis tot thuis blank stonden. Regio TV De Bilt maakte er een filmpje van. Op 29 mei was het ook al mis, en ook hier is een filmpje van Regio TV De Bilt van waarin onder andere de situatie op de 2e Brandenburgerweg en de Spoorlaan wordt getoond.
[8-9-21]

Extra Nieuwsbrief over het wijkfeest 
Nieuwsbrief  juli 
Wijkfeest Hierin lees je alles over het wijkfeest en de ALV van 7 juli. [30-7-21]

Wijkfeest zaterdag 29 augustus 15:00 grasveld Kruislaan 

Als de coronamaatregelen het toelaten is er op zaterdag 28 augustus weer een wijkfeest. Geen gezamelijke maaltijd, maar wel een borrel, en entertainment met muziek in samenwerking met bureau Lou, en een springkussen voor de kinderen. Dat wil je niet missen. Noteer alvast in de agenda [30-7-21]

Met groot format schaken, dammen, kegelen en natuurlijk een springkussen voor de kinderen, leuke sessies trommelen op emmers voor zowel de kinderen als volwassenen, met een drankje voor iedereen, genoten veel wijkgenoten van een mooie zomer namiddag op ons centrale grasveld. Er werd ook kennis gemaakt met nieuwe bewoners. [3-9-21]


Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering woensdag 7 juli

Op woensdag 7 juli is er om 20.00 een algemene ledenvergadering in bureau Lou, het voormalig politiebureau aan de Leijenseweg 38. Hier staan de notulen van vorig jaar. De website en de nieuwsbrieven vormen het secretariŽle verslag, terwijl het financiŽle verslag in de vergadering wordt uitgedeeld. Bert Roke verlaat het bestuur en Esther Strijbos en Madelon Spruijt worden voorgesteld als nieuwe leden. [24-6-21] 
De activiteiten en plannen van het bestuur zijn goedgekeurd, Bert Roke is in de bloemen gezet en de nieuwe bestuursleden zijn welkom geheten. [30-7-21]

Nieuwsbrief juni 2021

In de nieuwsbrief staat uitgebreider informatie over de onderstaande punten. [24-6-21]    

Wijkfeest zaterdag 28 augustus

Noteer alvast dat iedereen om 17.00 welkom is voor het traditionele wijkfeest op het grasveld van de Kruislaan. Hoe het georganiseerd gaat worden wordt nog bekend gemaakt, maar bij elkaar komen doen we zeker! [24-6-21]

Running dinner zaterdag 6 november

Ook het jaarlijkse running dinner wordt weer gehouden, nu niet in juni maar op 6 november. Drie gangen op drie adressen met steeds 6 verschillende wijkbewoners. Iedereen uit de wijk kan zich opgeven, alleen of met zijn tweeŽn. Annette en Olga staan weer voor de organisatie. [24-6-21]

Groene Tour De Bilt

Hardlopend zwerfvuil verzamelen. Maak onze wijk en Bilthoven nůg schoner. Meld je aan bij sportief in het groen. [24-6-21]

Basiscursus reanimatie na de zomer

Lees hieronder over de AEDs in de wijk. Daarvoor zijn wel burgerhulpverleners nodig die kunnen reanimeren. Als je dat kun meld je dan aan op www.hartslagnu.nl. In het najaar organiseert de wijkvereniging samen met de Hartstichting/Hartslag De Bilt een basiscursusreanimatie in Buro Lou. Meld je aan via info@wijkvogelzang.nl.

Bij-vriendelijk natuurpad langs het spoor

De wijkvereniging heeft een grote subsidie gekregen van KIEM (natuurinitiatieven in de provincie Utrecht) om in de groenstrook langs het spoor bij-vriendelijk in te richten met planten en een bijenhotel. Ook staat educatie voor kinderen - het zelf maken van een insecten/bijenhotel op het programma.  Onze imker Els Bonten zal het project begeleiden. Aanmelden kan bij onze voorzitter Jeffrey Rundberg. [24-6-21]

Een 100-jarige

Hans Kloosterboer 100 jaar

Op 13 juni werd Hans Kloosterboer 100 jaar. Velen maakten een toepasselijk versierd vlaggetje voor haar die aan een lijn voor het huis werd opgehangen. Felicitaties voor deze kranige honderdjarige! [13-6-21]  

AED op de Wissellaan Sinds kort is er ook een AED geplaatst aan de buitenmuur bij de ingang van appartementengebouw blok 2 aan de Wissellaan. Op initiatief van bewoners werd met de hulp van donateurs en dichtstbijzijnde buren binnen drie weken voldoende geld opgehaald om de AED met bijpassende buitenkast te kopen. De firma Huussen heeft de AED tegen een gereduceerde prijs geÔnstalleerd. Vijf personen starten de cursus Burgerhulpverlening. Voor deze AED gelden dezelfde instructies als voor het apparaat dat de wijkvereniging kon plaatsen bij Kruislaan 12. [22-04-21]
Nieuwsbrief april 2021 Alhoewel er weinig activiteiten mogelijk zijn, kon iedereen op 2 april bij bureau Lou (in het voormalig politiebureau) een bosje narcissen, paaseitjes en een kleurplaat ophalen. Ook kon er een drankje gedronken worden, en wat bijgepraat worden. Verder komt er een Algemene Ledenvergadering - fysiek. Ook is er in de nieuwsbrief aandacht voor het project 'samen werken aan wonen' (met het advies van de wijkvereniging). de omgevingsvisie De Bilt 2040, en wordt er nog eens opgeroepen om hondenpoep op te ruimen. [05-04-21]
Stijnoord Zo af en toe komt er weer een oude foto boven water. Dit keer die van de Maria Hoeve (Soestdijkseweg 259) kort na de bouw in 1913. Toen stond er nog Stijnoord op de gevel. De bouwer was Johannes Vermeer. Rond 1920 was de bekende ballonvaarder Delia Mouton bewoner van het huis, die eerder aan de Nachtegaallaan 1 woonde (Hoek en Rode, het logo van de wijkvereniging).
Nieuwsbrief februari 2021 In de nieuwsbrief is aandacht voor de beperkingen van de contactmogelijkheden in de wijk door de coronamaatregelen, de AED, de komende algemene ledenvergadering van 30 maart, de minibieb die is verplaatst naar Spoorlaan 2, en bouwontwikkelingen rond onze wijk. [19-02-2021]
AED in de wijk

Wijk Vogelzang heeft in samenwerking met Stichting Hartslag De Bilt een AED aangeschaft en deze mogen plaatsen bij Kruislaan 12 (linker kolom van het hek). Onze AED is opgenomen in het landelijk AED-netwerk dat als doel heeft overal een AED te plaatsen binnen een straal van 500 meter. Want Ďhoe sneller een AED wordt ingezet, hoe groter de overlevingskansí. 

Maar met alleen de apparaten zijn we er nog niet. Er zijn ook mensen nodig die met de AEDís kunnen reanimeren. De Hartstichting heeft het oproepsysteem hartslagnu opgezet van burgerhulpverleners. Deze personen worden opgeroepen door het systeem bij een hartstilstand in de buurt waar zij zich dan bevinden. Hiervoor moet je wel zijn opgeleid en aangemeld. Er zijn echter nog onvoldoende burgerhulpverleners die zich hebben ingeschreven. Vandaar onze oproep aan een ieder die kan reanimeren zich in te schrijven op www.hartslagnu.nl. Wij hadden cursussen reanimatie gepland, maar deze konden tot op heden geen doorgang hebben vanwege Covid19. 

Hoe werkt het reanimatie oproepsysteem? 

Bij een hartstilstand bel je altijd direct 112. Het reanimatie oproepsysteem hartslagnu stuurt dan direct burgerhulpverleners, die in de buurt zijn van het slachtoffer, om te helpen. Zij kunnen er met de AED binnen de belangrijke eerste 6 minuten zijn, als de ambulance en/of brandweer vaak nog onderweg is.

Uitleg van www.hartstichting.nl:

Voor verdere informatie kun je voor onze wijk terecht bij Jeffrey Rundberg die beheerder is van onze AED info@wijkvogelzang.nl.

Aangepast op 10-01-2021
Webbeheerder:  Koppellaan 2