Wonen in wijk Vogelzang is prettig genesteld | Madelon Spruijt nieuwe voorzitter

 

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's | vogels in de wijk

 

Vogelzang is de oudste wijk van Bilthoven en kreeg vanaf 1900 gestalte. Ze ligt in de driehoek die omsloten wordt door de spoorlijn, de Leijenseweg en de Soestdijkseweg-Zuid, met daarbij ook het zuidelijke gedeelte van de Prins Hendriklaan. Oorspronkelijk hoorde de Nachtegaallaan e.o. er ook bij.

uitgevoerde plan van 1900

Bekijk foto's van wijkgebeurtenissen op ons Google albumarchief. Als u bezwaar heeft tegen het tonen van een foto waar u op staat, laat het ons dan weten op info@wijkvogelzang.nl

De onderstaande directe links kunnen gebruikt worden:

wijkfeest 2023
wijkfeest 2022
paaseieren zoeken 2022
wijkfeest 2021
koningsdag 2021
wijkfeest 2019
running dinner 2019
paaseieren zoeken 2019
kerstlunch 2018
Sint Maarten 2018
wijkfeest 2018
paaseieren zoeken 2018
gluren bij de buren 2018
Sint Maarten 2017
wijkfeest 2017
gluren bij de buren 2017
wijkfeest 2016
running dinner 2016
gluren bij de buren 2016
wijkfeest 2015
running dinner 2015
paaseieren zoeken 2015
wijkfeest 2014
groenstrook, vogels kijken, pasen 2014
gluren bij de buren 2014
wijkfeest 2013
brand Wim's dierenspeciaalzaak 2013
wijkfeest 2012
gluren bij de buren 2012
onthulling panelen 2012
gluren bij de buren 2010
opruimen groenstrook 2010
gluren bij de buren 2009
wijkfeest 2008
wijkfeest 2007
koninginnedag 2007
wijkfeest 2006
Smitt BV - Loeff 25 jaar directeur 1984

 


Plattegrond van de wijk met de lokaties van het wijkfeest (paaseieren zoeken). Sint Maarten, en de kerstboom.

Laatste nieuws

Zaterdag 6 april 10.30 uur wordt er gewerkt in de groenstrook bij het spoor. Afgevallen takken opruimen en snoeiwerk. Er is gereedschap. Kom helpen! Koffie/thee en koek staan klaar.

Paaseieren gezocht op 1 april

Om 11.30 was het weer zover: er konden paaseieren gezocht - en weer verstopt - worden op het grasveld van de Prins Hendriklaan. Dat was een activiteit waar enthousiaste kinderen lekker los gingen, onder toeziend oog van de paashaas. En er was natuurlijk chocolademelk en koffie. [2-4-2024]


Voorzitter Madelon met de paashaas

Op de algemene jaarvergadering droeg Jeffrey Rundberg na zeven jaar de voorzittershamer over aan Madelon Spruijt.

Op de ALV waren zo'n 20 bewoners aanwezig die werden geïnformeerd over de activiteiten van de vereniging. Verslagen werden goedgekeurd. De ontwikkelingen rond de Leyense tuin (Binkpark) en de spoorzone werden besproken. Onder de bezielende leiding van Jeffrey is er weer veel gebeurd met naast de gewone agenda dit jaar ook het Kiem-project met het plaatsen van bijenhotels en informatiebord. Het programma voor 2024 is in ieder geval:
maandag 1 april 11:30 uur, paaseieren zoeken
zaterdag 29 juni, running dinner
zaterdag 24 augustus, wijkfeest
zaterdag 28 september, burendag met garage sale
maandag 11 november, St Maarten
ouderenkoffie, zie onder
kerstactiviteit
onderhoud groenstrook

Er wordt vooruit gekeken naar 2025 wanneer de wijkvereniging 25 jaar bestaat (29 augustus). We denken aan een boekje/magazine over de wijk. Wie het leuk vindt om mee te doen met redactiewerk, opmaak, foto's, interviews etc. meldt dat aan Jeffrey.

In het bestuur namen we afscheid van Bertine Klinkenberg en Jeffrey Rundberg, wiens plaats als voorzitter werd overgenomen door Madelon Spruijt. Remi van der Gaar werd als nieuw bestuurslid verwelkomd. [28-3-2024]

Nieuwbrief maart

Algemene Ledenvergadering 2024

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 27 maart om 20.00 uur. Buro Lou is inmiddels ontruimd en dus kunnen we daar niet meer terecht voor onze bijeenkomsten. De ALV vindt daarom plaats in de brandweerkazerne aan de Leyenseweg 40. We kunnen vanaf 19:30 terecht en aansluitend aan de ALV nuttigen we graag een drankje met elkaar. Iedereen is van harte welkom!

Verslag van de ALV2023

Deze website en de daarin opgenomen nieuwsbrieven zijn vormen samen het secretarieel jaarverslag 2023. Het financieel verslag wordt ter vergadering uitgereikt/getoond. [20-3-2024]

Koffie ochtenden van de ouderen in 2024

De gezellige ochtenden zijn voor 2024 weer gepland. Het zijn maandag 15 januari, dinsdag 13 februari, woensdag 13 maart, maandag 8 april, dinsdag 14 mei, woensdag 12 juni,maandag 8 juli, dinsdag 13 augustus, woensdag 11 september, maandag 7 oktober, dinsdag 12 november, en woensdag 18 december (kerstlunch). Aanmelden kan bij Heleen (Kruislaan 7). [18-2-2024]

 


De Wijkvereniging Vogelzang is 29 augustus 2000 opgericht en heeft als doel het bevorderen van een prettig en veilig leefklimaat. De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Neem contact op via ons . Bekijk de samenstelling van eerdere besturen.

Bestuursleden:

  Voorzitter Prins Hendriklaan 74
Tim Heere Penningmeester Prins Hendriklaan 97
Stacey Vrijhof  Secretaris Spoorlaan 33
Remy van der Gaar Lid Prins Hendriklaan 56
Esther Strijbos Lid Spoorlaan 39 

Er is een Whatsapp buurtpresentie in de wijk, die beheerd wordt door Maaico Maarsen, Spoorlaan 21.

Vanuit de gemeente De Bilt hebben we een wijkagent Floris Moons en de gebiedsmakelaar Harry van Dijk. Voor contact en meldingen zie de website van de gemeente over contact in de kernen. Bekijk ook de flyer van de wijkagent (2011). Tenslotte is er een mogelijkheid voor buurtbemiddeling.

Word lid van onze wijkvereniging!
Download het aanmeldingsformulier print het, vul het in en geef het aan een bestuurslid.

Wijkvereniging Vogelzang - bankrekening NL48 INGB 0008982811
Ingeschreven bij de KvK: 30167517
 

Aangepast op 28-3-2024
Webbeheerder:  Koppellaan 2
 

Het logo van de wijkvereniging is villa "Hoek en Roode" op de hoek van de Nachtegaallaan en de Soestdijkseweg, tegenover de Spoorlaan, gebouwd in 1903 en gefotografeerd in 1905. De villa wordt later hotel Regina en hotel Centraal, en brandt af in 1935. Nu zit op die plek de winkel van P.Doek. Ansichtkaart, uitgave Nauta, Velsen. Ook groot beschikbaar.


Andere actieve wijkverenigingen in Bilthoven op het web:
Bewonersvereniging Bilthoven-Noord
Wijkraad De Leyen
Centrum 2