Wijkvereniging Vogelzang

Vogels in de wijk

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's

 


Wat is er toepasselijker dan in wijk Vogelzang naar vogels uit te zien en er naar te luisteren. Hier een serie waargenomen vogels. Heeft u er meer gezien, geef het door, dan komen ze erbij. Ook als de vogel in het lijstje staat is het voor de zeldzamere vogels aardig om te melden wanneer die gezien is. Ook dat kan gemeld worden.

Bijdragen van Sacha van Deemter, Gerrit Bloothooft, Martine Sikkema, Ben Pater, Emmie Pepping, Maurijn van den Dool, Els Bonten

In het voorjaar van 2009 vlogen met een grote klap een sperwer die een turkse tortel najoeg tegen ons slaapkamerraam. De turkse tortel was dood, maar de sperwer ademde nog. Een indrukwekkende vogel, die je zelfs in deze toestand niet graag zou oppakken. Na voor schaduw gezorgd te hebben, was hij toch binnen een half uur weer in staat weg te komen.

De resultaten van de tuinvogeltelling 2012, 2013, 2016 en 2017 voor Bilthoven-Zuid (postcode 3721) worden ook gegeven. Alleen de zwarte kraai hebben we hier niet gezien. En de kauwtjes op de eerste plaats vliegen vaak alleen in groten getale over, maar komen veel minder vaak in de tuin. Leuk dat de groenling hoog scoort op plaats 7 / 8.

Ook wordt aangegeven welk aantal maximaal gezamenlijk in de tuin is gezien, wanneer in het jaar dan ook.

Elke vogel heeft via de naam of foto een link naar de website van de vogelbescherming waar alles over hem te vinden is, ook het geluid.

merel mannetje
       vrouwtje
Het hele jaar, frequent. Mannetjes maken vaak ruzie.

Tuinvogeltelling 2012: 4e plaats, 2013: 1e plaats, 2016:  3e plaats, 2017: 2e plaats


(5 in groep)
houtduif Het hele jaar, frequent.

Tuinvogeltelling 2012: 6e plaats, 2013: 5e plaats, 2016: 5e plaats, 2017: 7e plaats


(5 in groep)
turkse tortel Het hele jaar, frequent maar minder dan de houtduif. In 2016 heeft een veel bruiner zusje, de zomertortel, wekenlang gebivakkeerd rond Koppellaan 1. Dat was een bijzonderheid.

Tuinvogeltelling 2012: 10e plaats, 2017: 8e plaats

(paartje)
ekster Het hele jaar, frequent, een echte rover. En onderling ook niet zo vriendelijk.

Tuinvogeltelling 2012: 8e plaats, 2013: 9e plaats, 2016: 8e plaats, 2017: 10e plaats

(6 in groep)
kauw Het hele jaar, frequent, haalt 's winters de pinda's leeg. 's Zomers vliegen er een uur voor zonsondergang grote groepen over van oost naar west (waarschijnlijk naar de Hoogenkampse plas bij Groenekan).

Tuinvogeltelling 2012: 1e plaats, 2013: 6e plaats, 2016: 2e plaats, 2017: 5e plaats


(5 in groep)
koolmees Het hele jaar, frequent.

Tuinvogeltelling 2012: 2e plaats, 2013 2e plaats, 2016: 1e plaats, 2017: 1e plaats


(4 in groep)
pimpelmees Het hele jaar, maar minder frequent dan de koolmees.

Tuinvogeltelling 2012: 3e plaats, 2013: 4e plaats, 2016: 6e plaats, 2017: 4e plaats


(paartje)
roodborst Het hele jaar, regelmatig.

Tuinvogeltelling 2013: 7e plaats, 2016: 7e plaats, 2017: 6e plaats

(paartje)
vink
 
      mannetje vrouwtje Het hele jaar, regelmatig, vaak in groepen. Het is niet onmogelijk dat er in het najaar 2010 ook wel keepjes bij waren.

Tuinvogeltelling 2012: 5e plaats, 2013: 3e plaats, 2016: 4e plaats, 2017: 3e plaats


(15 in groep)
groenling Eind 2008 regelmatig een paartje gezien, die de gehele dag door komen fourageren. In 2009 heeft een paartje een jong groot gebracht. Op een avond zaten ze met zijn drien wel een kwartier in de avondzon hoog boven in een conifeer. Hopelijk overleven ze de geel ziekte. In maart 2011 waren er wel acht groenlingen rond de voedersilo actief, en in 2012 ook. Elk jaar lijken er meer te komen. Ze vechten rond de voedersilo's en gooien veel zaden eruit die dan beneden door vinken, kepen en andere vogels worden opgepikt.

Tuinvogeltelling 2012: 7e plaats, 2013: 8e plaats, 2016: 10e plaats, 2017: > 10e plaats


(8 in groep)
goudvink In het voorjaar van 2006 at een paartje de knoppen uit de Pissard pruim (bruine sierpruim), daarna niet meer gezien. 20 maart 2007 gezien op de Spoorlaan, de pruimenknoppen waren al uit gelukkig. Nieuwjaarsdag 2009 een paartje in de tuin. Januari 2010 ook. In januari 2011 tijdens de tuinvogeltelling gezien. In april 2012 zowel een mannetje als een vrouwtje (grijs, maar zelfde zwarte kop) samen gezien. Eigenlijk elk jaar vooral 's winters te zien.


(3 in groep, 2 mannetjes + 1 vrouwtje)
vlaamse gaai Het hele jaar, af en toe, een echte rover.(enkeling)
heggenmus Onopvallend, frequent te zien.


Tuinvogeltelling 2013: 10e plaats, 2017: >10e plaats


(paartje)
huismus Het hele jaar, af en toe in onze wijk. Tuinvogeltelling (voor heel Bilthoven-Zuid): 2017: 9e plaats.
boomklever Regelmatige te zien. 12 juli 2007
ook april 2008, met erg witte buik (wat de Skandinavische variant kan zijn);
In de winter van 2008/2009 bivakkeerde een paartje in de buurt. Ze eten dagelijks de halve houder met zonnenbloempitten  leeg. Ze verstoppen de zaden in een holletje in de bomen. In het najaar 2009 had de poes er helaas een te pakken. In 2010 wel weer gezien gelukkig. Bij de tuinvogeltelling in 2011 een paartje.


(paartje)
gierzwaluw Vanaf begin mei hoor je weer het karakteristieke geluid van de gierzwaluw, die altijd vliegt (behalve tijdens het nestelen natuurlijk).

Ze willen alleen niet zo nestelen in de mooie gierzwaluwkasten die in de wijk zijn opgehangen.
vleermuis
(weliswaar geen vogel, maar toch)
Komt in de schemering, vanaf half april en verder de hele zomer.
  VANAF HIER ZIJN DE VOGELS MINDER VAAK TE ZIEN IN DE WIJK  
appelvink Let op de zware snavel. Men schijnt er speciaal voor naar onze wijk te komen om de appelvink te zien. In winter 2013 gezien.

(enkeling)
winterkoning Het hele jaar, af en toe.

(enkeling)
zanglijster Het hele jaar, eigenlijk vrij zelden. Maar met de tuinvogeltelling 2013 was hij er. In december 2016 ook.

(enkeling)
tuinfluiter Een aantal regelmatig gezien en gehoord in de zomer van 2006; 25 maart 2007 gezien en gehoord op warme lentedag, en daarna.
(maar misschien was het een fitis).
spreeuw Is er niet in de winter, komt in het voorjaar, af en toe. In het najaar van 2009 was er vele weken een groep van ongeveer 80 spreeuwen in de wijk om druiven, taxus- en lijsterbessen te eten. Sinds 2014 regelmatig en ook nestelend in de wijk.
bosuil Er broedt elk jaar een bosuilpaartje in de buurt van de Kruislaan. In 2010 hadden ze drie jongen, en op de foto staat een van deze uilskuikens. De ouders zijn inmiddels overleden en er zijn geen bosuilen meer.
kokmeeuw Niet zo vaak in de tuin, wel overvliegend.
staartmees 6 april 2007 kwam een hele troep langs, mogelijk begin 2009 ook, en zeker in oktober 2009; en weer eind oktober 2010. In het voorjaar 2012 tikten ze tegen de ramen. Ze komen elk jaar wel even in een groep langs.

(5 in groep)
kramsvogel Wintergast, gezien november 2007 tijdens het eten van hulstbessen. In de witte winter van januari 2010 kwam een troep een dag langs.
koperwiek Wintergast, gefotografeerd 9 november 2007 in de tuin van Prins Hendriklaan 107; 20 oktober 2008 een hele groep gezien. In de winter van 2010 bleven ze gedurende langere tijd fourageren van de hulstbessen. En dat deden ze in het najaar van 2010 ook. Komen elke winter langs.

Tuinvogeltelling 2016: 9e plaats

grote bonte specht Zit rond het pleintje van de Kruislaan, er heeft er ook een genesteld in een eik aan de Spoorlaan. 

Het is  een prachtige vogel met een mooie tekening en onder andere een rode  buik. Het is bijzonder om deze vogel op drie meter afstand te zien  hangen aan een vetbal met zaadjes.
boomkruiper Met enige regelmaat. april 2008; oktober 2008; maart 2010 tegen een muur zoekend naar insecten, de borst is licht.
zwarte mees Eind 2008 een zeer actief paartje gezien.
matkop Eind 2008 gezien, september 2010 ook.
kuifmees Eind 2008 regelmatig gezien, ook in maart 2010.
zwartkop Ooit gezien.
blauwe reiger Komt soms eens langs om een vijver leeg te vissen...
halsband parkiet Voor de eerste keer in het najaar van 2012 gesignaleerd in een groepje van vier. Daarna gestaag meer, maar nog niet zo vaak in de wijk

(2016: 8 in groep)
putter

In december 2012 gezien, eigen foto bij Spoorlaan 52. Zeker tot maart 2013.

(paartje)

 

 

 

In 2016 heeft een putterpaartje genesteld achter Spoorlaan 21 en daar jongen grootgebracht. Dit is er n van (nog zonder rode koptekening, maar de staart is onmiskenbaar) (eigen foto)

kleine barmsijsje In 2006 was er een grote troep barmsijsjes in Nederland, en ze zijn toen ook in de wijk gezien. Let op de rode kuif.
kneu De kneu wordt in de winter wel eens gezien. Let op de rode kuif en rode borst.
keep Wordt in de winter inmiddels vaak gezien. Bijvoorbeeld 31 maart 2011. De donkere kop en schouder, en de halfrode borst zijn opvallend. Februari 2013 vaak gezien. Daaropvolgende jaren ook.

(4 in groep)
Europese kanarie

In het voorjaar van 2011 gezien. Een opvallend kleine vink met gestreepte borst.

Waarschijnlijker is het  een sijsje (onder, mannetje met zwarte kop), in februari-maart 2013 een groep van zeker 10. Komen 's winters vaak.
Witte kwikstaart Voorjaar 2012 twee gezien bij de vijver.

Aangepast op 20-07-2019
Webbeheerder:   Koppellaan 2