Wijkvereniging Vogelzang

Huizen en bewoners van wijk Vogelzang - Emmaplein westzijde

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
Spoorlaan | Prins Hendriklaan | Kruislaan | Koppellaan | Middellaan | Leijenseweg | Soestdijkseweg | Emmaplein

 

Huizen en bewoners van het Emmaplein westzijde
(uit adresboeken van De Bilt/Bilthoven; aanvullingen schuin, ┐en ┘ geven twee onder een kap aan).

Vanaf 1 juni 1933 wordt het deel van de Soestdijkseweg tussen de Spoorlaan en de spoorlijn het Emmaplein genoemd.

  Spoorlaan
1 1917: gebouwd
1918: Soestdijkscheweg 93a, B. Altena, Melkhandelaar, In de Bonte Koe, G.J. Spierenburg 
1920: Soestdijkseweg oudnr 93a, "In de Bonte Koe"/ 1922: Soestdijkseweg oudnr 137, B(reunis). Altena, hotelhouder, "De Bonte Koe", T. 6583 (komt van Spoorlaan 1, hij zat er tot1924)
1927-1940: Soestdijkseweg oudnr 137, H(endrik). A(nthonius). Nuse Jr., hotelier, Hotel "De Bonte Koe", 1934: Wijnhandel en Slijterij & Lunchroom "de Bonte Koe" T. 26083  &   (1930, nr 137b) R. Visser  &  (1937) J. Wapstra  & (1940) A. v.d. Berg. De slijterij zat rechts in uitbreiding met nog steeds trapgevel. A. v.d. Berg was caf'éhouder tot zeker in de jaren vijftig, maar de familie Nuse bleef eigenaar.
1951-1981: Café-Rest. De Bonte Koe, tel. 2197
 Chinees-Indisch Restaurant Fong Cheng
1A (aan de Spoorlaan)
Thaab Eetcafé (in de vooormalige biljartkamer)
2013: gesloopt ten behoeve van de autotunnel onder het spoor, vlak voor de opening van de tunnel

De hoek van de Soestdijkseweg en de Spoorlaan in 1918. Links melksalon In de Bonte Koe, kort na de bouw in 1917. Op het bord voor de salon wordt overigens reclame gemaakt voor hotel Brands waar alkoholische dranken werden geserveerd. In het pand was tot de sloop in 2013 het Chinees restaurant Fong Cheng is gevestigd.

Foto 1918: De Bilt en Bilthoven in oude ansichten deel 1, p 75.

2006:


Fraaie foto van In de Bonte Koe uit 1923, met geopend terras. Linksachter is Spoorlaan 1 te zien.

Zie ook de informatie over De Bonte Koe bij de Historische Kring D'Oude School in De Bilt.

 


 


De VW Kever en de DKW laten zien dat we eind jaren vijftig zijn aangeland. Nog steeds wel Café Restaurant De Bonte Koe.

Ansichtkaart eind jaren 50. Geen uitgever. Ook groot beschikbaar.

De roze cadillacs waarmee bezoekers naar De Bonte Koe kwamen, hadden de grote belangstelling van de jongens uit de wijk (PvS).

 


 
3 Gebouwd omstreeks 1930
1930, Soestdijkseweg oudnr 137a / 1934: H. v. Emmerik, magazijn van levensmiddelen, Tel. 26538, Giro 210311
1937: _ _
1940-1951: E.F. van Driest, Maison Titia, Dames- en herenkapper  &  (1951) Thierry v. Driest, Piano- en orgeller. staatsdipl. M.O. 
Rond de jaren zestig is de winkel bij die van 5-7 getrokken
1981: nr 3a, H. Westerhoudt
2011: gesloopt ten behoeve van de tunnelbouw
5 Het pand 5-7 in Neo-Hollandse Renaissancestijl werd in 1918 ontworpen en gebouwd door Joh. B. Lambeek (woonde Spoorlaan 3) en betrokken door de familie Dijkman. In 1922 werd er al verbouwd en kwam het rechter etalageraam er, in 1926 volgde het linker etalageraam. De familie Dijkman bezat ook Emmaplein 3. De winkel daar werd er in de jaren 60 bijgetrokken tot een geheel.
1934: Mevr. Wed. M.M. van Rest - van Mameren
1937: _ _
1940: Mej.A.E. Alders
1981: P. Jonker
2011: gesloopt ten behoeve van de tunnelbouw
7 1920: Soestdijkseweg oudnr 93b / 1922-1930: Soestdijkseweg oudnr 139 / 1934: Fa. J.J. Dijkman, electrotechnicus en loodgieter, T. 26110, G. 19560  &  (1934) A. Dijkman - van Raamsdonk  &  (1920) H.P. Bakker. Dijkman overleed in 1934.
1937-1940: Wed. J.J. Dijkman geb. A. v. Raamsdonk
1981: J.A. Dijkman  &  Nieberg's Speciaalzaak b.v. in huishoudelijke artikelen en gereedschappen, en metaalwaren. In dit jaar ook beëindiging van dit bedrijf, Jan Nieman vertrok naar de Julianalaan (later Ponsius, en gesloopt). Er zat nog een brocante en antiekwinkel, en als laatste Bloemenspoor.
De familie Dijkman woonde boven de winkel.
2011: gesloopt ten behoeve van de tunnelbouw
7a 1920: Soestdijkseweg oudnr 93c, P.H.Th. Gordijn
-1955: J.J. Zwaneveld & Zn., rijwiel- en motorh. Deze is overgenomen door fietsenmaker Cornelis van Weelden sr uit Utrecht en later Cees van Weelden jr.
1981: C. van Weelden, fietsen
Werkplaats en opslag achter de huizen. Op het terrein stonden ook garageboxen van Garage Witte (later Nefkens). Toen die er in 1986 uit ging werden de achterste boxen door Van Weelden overgenomen terwijl Ries van Dijk de voorste ombouwde tot een blokhut voor Klein Oostenrijk, voor ski- en snowboard onderhoud (en verkoop). De laatste nam eind jaren 80 de winkel op Emmaplein 9 erbij, toen Gasparjan daar vertrok.
2011: gesloopt ten behoeve van de tunnelbouw
9 Eerder stond hier een huis voor de stationschef, in 1902 bewoond door  H. Strikkers, die toen naar de nieuwe woning ten noorden van de spoorlijn verhuisde.
In 1905 werd het huis na brand afgebroken en kwam er een hulppostkantoor, met W.C. van Rossum als 1e brievenbesteller die er ook woonde. Na 1919 kwam het postkantoor aan de Julianalaan in gebruik en Van Rossum werd daar kantoorbeambte.
1909-1920: Soestdijkseweg oudnr 95, W.C. van Rossum, brievengaarder
1918: Soestdijkscheweg oudnr 97, Postkantoor, Telefoon-bureau (Publiek)
1922-1940: Soestdijkseweg oudnr 141/ 1934: C.J. van Zetten, opzichter der spoorwegen
1981: A. Gasparjan
later Klein Oostenrijk Sport / Ski Service Shop
2011: gesloopt ten behoeve van de tunnelbouw

Ashot Gasparjan had al in 1952 een bontwinkel en atelier in Bilthoven. Tussen 1967 en 1983 bood hij regelmatig belangeloos een bontjas aan als prijs voor de puzzelactie van de Telegraaf. Hij had ook een winkel in de Nobelstraat 9 te Utrecht.

Dagblad van het Noorden 26-11-1957. In 1959 was de zaak opgelost en werden de meeste mantels teruggevonden.


De Telegraaf 1967, winnares van een mantel met Ashot Gasparjan; De Telegraaf 1978 met te winnen mantel.


 

11 Gebouwd in 1864 door Cornelis van Vulpen die er tot zijn dood in 1905 woonde (hotel van Vulpen of hotel Dennenhoeve). Het huis werd in 1906 geveild en gekocht door de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij, en Gerrit Gramsma werd pachter. (onduidelijk of het oorspronkelijk pand werd behouden of gesloopt en herbouwd). In 1910 werd Willem Brands pachter (die tevens de stationsrestauratie in Baarn pachtte en een woningbureau begon, samen met zijn broer Felix Petrus Brandsma). Brands vertrok naar Nijmegen en rond 1925 werd O.A. Lijsen uitbater. Het hotel hield de naam v/h Brands.

1909: Soestdijkseweg oudnr 101, G(errit). Gramsma
Utrechts Nieuwsblad 18-12-1905


1918: Soestdijkscheweg oudnr 85a, W.J.J. Brands, Makelaar, Woningbureau, Stijnoord, tel. 2.
1918, 1920: Soestdijkseweg oudnr 101, F.P. Brands, Hôtelhouder, "Dennenhoeve"
1922-1927: Soestdijkseweg oudnr 145, Kantoor der N.V. Brands' Woningbureau, Hotel Brands, T. 6541  &  (1927) K. van der Wal, restaurateur, hotel v.h. Brands  &  (1927) O.A. Lijsen, restaurateur, woningbureau
1929: Soestdijkseweg oudnr 145, Hotel-Café-Restaurant v.h. Brands, T. 26002  &  K. van der Wal, hotelhouder, T. 26002  &  O.A. Lijsen, woningbureau, T. 26002
1930: Soestdijkseweg oudnr 145 / 1934-1937: O.A. Lijsen, Hotel v.h. Brands, Restaurateur, Tel. 26002
1940: L.M. v.d. Laar (bouwde in 1939 ook stationsrestauratie op het perron)
1951: Hotel de Schouw, Stationsrest., Dir. J. Nijsen, tel. 2002, daarna directeur L.C.J. Camfens van 1951 tot 1964 en vervolgens De Hevelaar N.V.
1981: Rest. de Schouw  &  La Cheminée Rest.
Daarna scheiding in jongerencaf'é De Dobbelaar en Restaurant Het Wijn- en Spijslokaal van Bilthoven.
2011 Veiling van de inboedel van Het Wijn- en Spijslokaal en in 2012 in gebruik genomen door ProRail en aannemer Heymans als kantoor voor de bouw van de autotunnel (2013) en voetgangers/fietstunnel (2015).
2015: gesloopt na afronding van de tunnelbouw
 

Heel mooie foto van het station en hotel Brands uit 1908. Onder de kaart staat Hotel van Vulpen omdat die hier al in 1864 een dubbele woning bouwde, dat deels als gelag- en wachtkamer werd gebruikt. In 1906 kocht het Staatsspoor het pand (die het in beheer gaf aan de NCSM). De NCSM sloopte en herbouwde het noordelijke deel, het zuidelijk deel werd stalling.

Foto ~1908: 100 Herinneringen..., no 62


Hetzelfde gebouw in 1908 maar nu met luifel aan de voorkant. De naam is Hotel Dennenhoeve met eigenaar W. Brands. Voor 10 cent kon men pils of koffie krijgen. De stalling er achter is nu goed te zien.

Foto 1908: De Bilt en Bilthoven in oude ansichten deel 1, p 74.

2006:


De serre van Hotel v/h Brands in 1930.

Zie ook Hotel Brands bj de Historische Kring D'Oude School in De Bilt.


In de jaren vijftig kwam er het Hotel-Restaurant De Schouw en nu het Wijn- en Spijslokaal.

Foto 1965-1970: Beeldbank Rijksarchief Utrecht nummer 8455

  Bij het spoor omkijkend:

De Soestdijkseweg (hier nog Stationsweg) zuidwaards inkijkend. In 1914 is deze nog op de oude breedte van 3.5 meter en van het Emmaplein is nog niets te zien.

Foto 1914: De Bilt en Bilthoven in oude ansichten deel 2, no 52.

2006:


Begin jaren 20 naar het zuiden gezien. Er is meer bebouwing aan het Emmaplein.

Ansichtkaart met poststempel 1924. Uitgave J.H. Schaefer, Amsterdam. Ook groot beschikbaar.

  1920: Soestdijkseweg oudnr 103 / 1929: Soestdijkseweg oudnr 147, Spoorwegstation Ned. Centr.

Aangepast op 16-02-2021
Webbeheerder:  Koppellaan 2