Wijkvereniging Vogelzang

Advertenties ten Ham

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
Spoorlaan | Prins Hendriklaan | Kruislaan | Koppellaan | Middellaan | Leijenseweg | Soestdijkseweg | Emmaplein

 

Rijwielhandel ten Ham wordt in 1927 en 1930 in de adresboeken van Bilthoven genoemd. Maar hij adverteerde al in 1922 en 1924, wat betekent dat hij al zeer snel na de bouw van het pand in 1922 zijn bedrijf daar begon. In 1934 wordt hij genoemd als Mr. rijwielhersteller op Leijenseweg 7, waar eerder de concurrenten D. Knopper sr en jr woonden. In 1937 staat hij niet meer in het adresboek.
 

1922
 


15 MEI ging het seizoen hier open
Dan zal een iedereen weer koopen
Om OP EEN RIJWIEL terug te keeren,
Waarvan een ieder zal beweren:
“C. R. TEN HAM aan de Leyenscheweg
”Daar bestaat gewoon geen pech,
“Goedkoop en goed te combineeren,
“Zoowel voor Dames als voor Heeren
”Heeft hij ze sierlijk, snel en sterk,
“Zoo’n “Juncker J.C.R.” dat is je merk,
“Want waar ge ook uw blikken wendt
“’t is in Bilthoven wel bekend
“Dat “Juncker J.C.R.” op huis en borden
“’t Lievelingsmerk is geworden,
“Geen rijwiel heeft zoo’n reputatie
“Behoeft zoo weinig reparatie”,
In onderdeelen en in banden
Heeft HAM steeds al voorhanden,
Want nergens vindt U zoo’n sorteering
En uiterst lage prijsnoteering.
Heeft soms uw rijwiel mankementen
HAM maakt voor weinig centen
Weer fietsgenot, van fietsenkwelling
Vakkundig iedere herstelling.
Komt! Kijkt! Onthoudt ’t juiste adres
Bij HAM koopt U met succes.
Toetst slechts de kwaliteit aan prijzen
Uw voordeel laat zich gauw dan wijzen,
Breng een bezoek, benut, het kan
IN BILTHOVEN, bij C.R. TEN HAM

Bilthovensche Courant 1924

Advertenties in de bedrijvenmappen van de Historische Kring D'Oude School in De Bilt / Bilthoven


Aangepast op 20-07-2019
Webbeheerder:   Koppellaan 2