Wonen in wijk Vogelzang is prettig genesteld | Algemene ledenvergadering 22 maart

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's | vogels in de wijk Laatste nieuws

Algemene Ledenvergadering 22 maart

Op woensdag 22 maart, 20.00 uur, is onze ledenvergadering waarvoor we iedereen graag uitnodigen. Naast de huishoudelijke onderwerpen zal de politie dit jaar  een 'clinic' verzorgen over het herkennen van verdacht gedrag (als ondersteuning van de Whatsapp-groep buurtpreventie). Noteer alvast even in de agenda! [5 februari 2017]

Vogels geteld

Eind januari was weer de jaarlijkse tuinvogeltelling. Voor ons gebied (Bilthoven-Zuid) staan de koolmees, merel en vink bovenaan. De lijst is vrij constant over de jaren heen. Maar we hebben dit jaar nauwelijks kepen en sijsjes als wintergasten gezien. Zie onze vogelspagina. [5 februari 2017]

Wissel wordt verwijderd

In het voorjaar van 2016 hebben we een enquete in de wijk gehad over de geluids- en trillingsoverlast en schade, die volgens ons komt door het zware goederenverkeer over het spoor. Het vermoeden was dat vooral de wissel ter hoogte van Spoorlaan 9/11 de nodige extra overlast opleverde. Het eerste bericht van ProRail was die in november 2016 vervangen zou worden. Nu zijn er in die periode wel wissels vervangen (bij de Prins Bernhardlaan en bij Groenekan), maar die bij onze wijk nu juist niet. We hebben via de gemeente en ook direct bij ProRail opheldering gevraagd. Die deelden mee dat de wissel helemaal verwijderd gaat worden, wat natuurlijk de beste oplossing is. Het is wel nog even wachten tot eind oktober 2017.[5 februari 2017]

2017

Het nieuwe jaar is weer begonnen. We wensen daarbij iedereen alle goeds. De wijkvereniging zal zich weer als vanouds inzetten en weer mooie activiteiten organiseren
[7 januari 2017].

Koffie ochtenden in 2017
16 januari, 14 februari, 15 maart, 10 april, 9 mei, 7 juni, 10 juli, 15 augustus, 13 september, 16 oktober, 14 november en 13 december. Aanmelden bij Heleen André de la Porte.

Draag bij!

Ook leuk voor deze website: interviews met buurtbewoners en ondernemers, bijzondere flora en fauna in de wijk, enzovoort, geef het door aan de webbeheerder!

Vogelzang is de oudste wijk van Bilthoven en kreeg vanaf 1900 gestalte. Ze ligt in de driehoek die omsloten wordt door de spoorlijn, de Leijenseweg en de Soestdijkseweg-Zuid, met daarbij ook het zuidelijke gedeelte van de Prins Hendriklaan. Oorspronkelijk hoorde de Nachtegaallaan e.o. er ook bij.
uitgevoerde plan van 1900
Bekijk foto's van wijkgebeurtenissen op ons
Google albumarchief Wijk Vogelzang (daar staan de albums tot zomer 2016). Gebruik voor gebeurtenissen daarna de onderstaande links:
wijkfeest 2016
 
De Wijkvereniging Vogelzang is 29 augustus 2000 opgericht en heeft als doel het bevorderen van een prettig en veilig leefklimaat. De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Neem contact op via ons . Bekijk de samenstelling van eerdere besturen.

Bestuur

  Voorzitter Koppellaan 2
Jeffrey Rundberg Penningmeester Spoorlaan 24
Heleen André de la Porte   Lid Kruislaan 7
Maaico Maarsen Lid Spoorlaan 21 (ook contact Whatsapp buurtpreventie)
Bert Roke Lid Spoorlaan 48a

 
Word lid van onze wijkvereniging!
Download het aanmeldingsformulier, print het, vul het in en geef het aan een bestuurslid.

Vanuit de gemeente De Bilt hebben we een wijkagent Floris Moons en een wijkcontactambtenaar Gerard Kosterman. Voor contact en meldingen zie de website van de gemeente over dorps- en wijkgericht werken. Bekijk ook de flyer van de wijkagent. Tenslotte is er een mogelijkheid voor buurtbemiddeling.


Aangepast op 05-02-2017
Webbeheerder:  Koppellaan 2

Het logo van de wijkvereniging is villa "Hoek en Roode" op de hoek van de Nachtegaallaan en de Soestdijkseweg, tegenover de Spoorlaan, gebouwd in 1903 en gefotografeerd in 1905. De villa wordt later hotel Regina en hotel Centraal, en brandt af in 1935. Nu zit op die plek de winkel van P.Doek. Ansichtkaart, uitgave Nauta, Velsen. Ook groot beschikbaar.


Wijkvereniging Vogelzang - bankrekening NL48 INGB 0008982811
Ingeschreven bij de KvK: 30167517

Andere actieve wijkverenigingen in Bilthoven op het web:
- Bewonersvereniging Bilthoven-Noord

- Wijkraad De Leyen