Wonen in wijk Vogelzang is prettig genesteld | Nieuwe bestuursleden

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's | vogels in de wijk Laatste nieuws

Vogels spotten 8 april 7.30

Op zaterdag 8 april gaan we om 7.30 vanaf het grasveld bij de Kruislaan vogels spotten onder leiding van Janneke Kimstra van Vogelwacht Utrecht. We bezoeken ook enkele achtertuinen en besluiten met een lekker ontbijt. Graag aanmelden via web@wijkvogelzang.nl

Opknappen van het natuurpad Vogelzang

Ook op 8 april gaan we om 11 uur de groenstrook en het natuurpad Vogelzang naast het spoor schoonmaken, bomen en struiken waar nodig uitdunnen en jonge boomstekken planten. Kom meehelpen! We beginnen bij het fietspad over de tunnel. En er is koffie, thee en koek.

Verslag ALV

Er kwamen 30 wijkbewoners naar de gezellige instructieruimte naast het gebouw van de Boekverkopersbond, welke ons door hen beschikbaar was gesteld. Tussendoor mocht er ook wel even in de oorspronkelijke keuken van het hoofdgebouw worden gekeken. We zijn blij met de welwillende houding naar de wijk! De ledenvergadering keurde de stukken goed, evenals de bestuurswisseling. Gerrit Bloothooft ruilde de voorzittershamer met Jeffrey Rundberg, Maaico Maarsen werd opgevolgd door Tim Heere, Tjeerd Mijnster trad toe en Bert Roke werd tot penningmeester benoemd. De kersverse voorzitter dankte Maaico en Gerrit voor hun jarenlange betrokkenheid en inzet voor de wijk. Christoph Buter vertelde over de ontwikkelingen bij de Prins. Daarna was het woord aan de politie die in een levendige presentatie lieten zien waaraan je verdacht gedrag (gericht op woninginbraak) kunt herkennen. Een borrel sloot de geslaagde avond af. Dit is de presentatie van de ALV. [23 maart 2017)

Algemene Ledenvergadering 22 maart, 20.00 uur, in bijgebouw PHlaan 72

Op woensdag 22 maart, 20.00 uur, is onze ledenvergadering waarvoor we iedereen graag uitnodigen. Het is in het bijgebouwtje links op het terrein van de Boekverkopersbond, Prins Hendriklaan 72. We bespreken de standaard huishoudelijke zaken (hier zijn de notulen van de vergadering van 2016). Ook zullen Maaico Maarsen en Gerrit Bloothooft aftreden. Jeffrey Rundberg wordt voorgesteld als nieuwe voorzitter, Bert Roke neemt het penningmeesterschap op zich. Nieuwe bestuurkandidaten zijn Tim Heere en Tjeerd Mijnster. Aanmelden van kandidaten kan tot de vergadering. Daarna zal de politie dit jaar  een 'clinic' verzorgen over het herkennen van verdacht gedrag (als ondersteuning van de Whatsapp-groep buurtpreventie). Meer details staan in de nieuwsbrief die rond 14 maart wordt rondgedeeld. [5 februari 2017| 11 maart 2017]

Vogels geteld

Eind januari was weer de jaarlijkse tuinvogeltelling. Voor ons gebied (Bilthoven-Zuid) staan de koolmees, merel en vink bovenaan. De lijst is vrij constant over de jaren heen. Maar we hebben dit jaar nauwelijks kepen en sijsjes als wintergasten gezien. Zie onze vogelpagina. [5 februari 2017]

Wissel wordt verwijderd

In het voorjaar van 2016 hebben we een enquete in de wijk gehad over de geluids- en trillingsoverlast en schade, die volgens ons komt door het zware goederenverkeer over het spoor. Het vermoeden was dat vooral de wissel ter hoogte van Spoorlaan 9/11 de nodige extra overlast opleverde. Het eerste bericht van ProRail was die in november 2016 vervangen zou worden. Nu zijn er in die periode wel wissels vervangen (bij de Prins Bernhardlaan en bij Groenekan), maar die bij onze wijk nu juist niet. We hebben via de gemeente en ook direct bij ProRail opheldering gevraagd. Die deelden mee dat de wissel helemaal verwijderd gaat worden, wat natuurlijk de beste oplossing is. Het is wel nog even wachten tot eind oktober 2017.[5 februari 2017]

2017

Het nieuwe jaar is weer begonnen. We wensen daarbij iedereen alle goeds. De wijkvereniging zal zich weer als vanouds inzetten en weer mooie activiteiten organiseren
[7 januari 2017].

Koffie ochtenden in 2017
16 januari, 14 februari, 15 maart, 10 april, 9 mei, 7 juni, 10 juli, 15 augustus, 13 september, 16 oktober, 14 november en 13 december. Aanmelden bij Heleen André de la Porte.

Draag bij!

Ook leuk voor deze website: interviews met buurtbewoners en ondernemers, bijzondere flora en fauna in de wijk, enzovoort, geef het door aan de webbeheerder!

Vogelzang is de oudste wijk van Bilthoven en kreeg vanaf 1900 gestalte. Ze ligt in de driehoek die omsloten wordt door de spoorlijn, de Leijenseweg en de Soestdijkseweg-Zuid, met daarbij ook het zuidelijke gedeelte van de Prins Hendriklaan. Oorspronkelijk hoorde de Nachtegaallaan e.o. er ook bij.
uitgevoerde plan van 1900
Bekijk foto's van wijkgebeurtenissen op ons
Google albumarchief Wijk Vogelzang (daar staan de albums tot zomer 2016). Gebruik voor gebeurtenissen daarna de onderstaande links:
wijkfeest 2016
 
De Wijkvereniging Vogelzang is 29 augustus 2000 opgericht en heeft als doel het bevorderen van een prettig en veilig leefklimaat. De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Neem contact op via ons . Bekijk de samenstelling van eerdere besturen.

Bestuur

  Voorzitter Spoorlaan 24
Bert Roke Penningmeester Spoorlaan 48a
Heleen André de la Porte   Lid Kruislaan 7
Tim Heere Lid Prins Hendriklaan 97
Tjeerd Mijnster Lid Prins Hendriklaan 107

 
Word lid van onze wijkvereniging!
Download het aanmeldingsformulier, print het, vul het in en geef het aan een bestuurslid.

Er is een Whatsapp buurtpresentie in de wijk, die beheerd wordt door Maaico Maarsen, Spoorlaan 21. Vanuit de gemeente De Bilt hebben we een wijkagent Floris Moons en een wijkcontactambtenaar Gerard Kosterman. Voor contact en meldingen zie de website van de gemeente over dorps- en wijkgericht werken. Bekijk ook de flyer van de wijkagent. Tenslotte is er een mogelijkheid voor buurtbemiddeling.


Aangepast op 25-03-2017
Webbeheerder:  Koppellaan 2

Het logo van de wijkvereniging is villa "Hoek en Roode" op de hoek van de Nachtegaallaan en de Soestdijkseweg, tegenover de Spoorlaan, gebouwd in 1903 en gefotografeerd in 1905. De villa wordt later hotel Regina en hotel Centraal, en brandt af in 1935. Nu zit op die plek de winkel van P.Doek. Ansichtkaart, uitgave Nauta, Velsen. Ook groot beschikbaar.


Wijkvereniging Vogelzang - bankrekening NL48 INGB 0008982811
Ingeschreven bij de KvK: 30167517

Andere actieve wijkverenigingen in Bilthoven op het web:
- Bewonersvereniging Bilthoven-Noord

- Wijkraad De Leyen