Wonen in wijk Vogelzang is prettig genesteld | Running dinner 1 juli

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's | vogels in de wijk Laatste nieuws

Running dinner 1 juli

Schrijf alvast op in de agenda dat het running dinner dit jaar op zaterdag 1 juli wordt gehouden, georganiseerd door Olga en Annette. Meer nieuws volgt nog. [17 april 2017]

Paaseieren zoeken Tweede Paasdag 11.00 uur

Op Tweede Paasdag werd er door tientallen kinderen weer druk naar vrolijke eieren gezocht rond het grasveld van de Kruislaan. Ze werden snel gevonden, en verruild voor een chocolade-ei. Een vrolijke boel. [17 april 2017]

Vogels spotten 8 april 7.30 uur

Op zaterdag 8 april gaan we om 7.30 vanaf het grasveld bij de Kruislaan vogels spotten onder leiding van Janneke Kimstra van Vogelwacht Utrecht. We bezoeken ook enkele achtertuinen en besluiten met een lekker ontbijt. Graag aanmelden via web@wijkvogelzang.nl. > En het was weer een mooie wandeling met zijn tienen. Weer oefenen op de koolmees, pimpelmees, merel, heggenmus, winterkoning, roodborst, spreeuw, tjiftjaf en de zwartkop. Met mooie, verrassende tuinen en een uitgebreid ontbijt toe [8 april 2017]

Nieuwsbrief april

Opknappen van het natuurpad Vogelzang

Ook op 8 april gaan we om 11 uur de groenstrook en het natuurpad Vogelzang naast het spoor schoonmaken, bomen en struiken waar nodig uitdunnen en jonge boomstekken planten. Kom meehelpen! We beginnen bij het fietspad over de tunnel. En er is koffie, thee en koek. > Door Tjeerd, Monique, Esther, Jeffrey, Titia en Gerrit is hard gewerkt. Een teveel aan esdoorn is weggehaald, en er zijn stekken van de vuilboom (voor bijen), walnoot, hybiscus en hazelaar, met nog een serie kanna's geplant. Een zak vuil (glas, blik, papier en plastic) werd weggehaald. En we vrezen dat hondenbezitters het niet zullen leren ook hier poep fatsoenlijk mee te nemen [8 april 2017].

Verslag ALV

Er kwamen 30 wijkbewoners naar de gezellige instructieruimte naast het gebouw van de Boekverkopersbond, welke ons door hen beschikbaar was gesteld. Tussendoor mocht er ook wel even in de oorspronkelijke keuken van het hoofdgebouw worden gekeken. We zijn blij met de welwillende houding naar de wijk! De ledenvergadering keurde de stukken goed, evenals de bestuurswisseling. Gerrit Bloothooft ruilde de voorzittershamer met Jeffrey Rundberg, Maaico Maarsen werd opgevolgd door Tim Heere, Tjeerd Mijnster trad toe en Bert Roke werd tot penningmeester benoemd. De kersverse voorzitter dankte Maaico en Gerrit voor hun jarenlange betrokkenheid en inzet voor de wijk. Christoph Buter vertelde over de ontwikkelingen bij de Prins. Daarna was het woord aan de politie die in een levendige presentatie lieten zien waaraan je verdacht gedrag (gericht op woninginbraak) kunt herkennen. Een borrel sloot de geslaagde avond af. Dit is de presentatie van de ALV. En dit zijn de concept-notulen.En de raadgevingen van de politie over het herkennen van verdacht gedrag bij inbraken [23 maart 2017]

Koffie ochtenden in 2017
16 januari, 14 februari, 15 maart, 10 april, 9 mei, 7 juni, 10 juli, 15 augustus, 13 september, 16 oktober, 14 november en 13 december. Aanmelden bij Heleen André de la Porte.

Draag bij!

Ook leuk voor deze website: interviews met buurtbewoners en ondernemers, bijzondere flora en fauna in de wijk, enzovoort, geef het door aan de webbeheerder!

Vogelzang is de oudste wijk van Bilthoven en kreeg vanaf 1900 gestalte. Ze ligt in de driehoek die omsloten wordt door de spoorlijn, de Leijenseweg en de Soestdijkseweg-Zuid, met daarbij ook het zuidelijke gedeelte van de Prins Hendriklaan. Oorspronkelijk hoorde de Nachtegaallaan e.o. er ook bij.
uitgevoerde plan van 1900
Bekijk foto's van wijkgebeurtenissen op ons
Google albumarchief Wijk Vogelzang (daar staan de albums tot zomer 2016). Gebruik voor gebeurtenissen daarna de onderstaande links:
wijkfeest 2016
 
De Wijkvereniging Vogelzang is 29 augustus 2000 opgericht en heeft als doel het bevorderen van een prettig en veilig leefklimaat. De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Neem contact op via ons . Bekijk de samenstelling van eerdere besturen.

Bestuur

  Voorzitter Spoorlaan 24
Bert Roke Penningmeester Spoorlaan 48a
Heleen André de la Porte   Lid Kruislaan 7
Tim Heere Lid Prins Hendriklaan 97
Tjeerd Mijnster Lid Prins Hendriklaan 107

 
Word lid van onze wijkvereniging!
Download het aanmeldingsformulier, print het, vul het in en geef het aan een bestuurslid.

Er is een Whatsapp buurtpresentie in de wijk, die beheerd wordt door Maaico Maarsen, Spoorlaan 21. Vanuit de gemeente De Bilt hebben we een wijkagent Floris Moons en een wijkcontactambtenaar Gerard Kosterman. Voor contact en meldingen zie de website van de gemeente over dorps- en wijkgericht werken. Bekijk ook de flyer van de wijkagent. Tenslotte is er een mogelijkheid voor buurtbemiddeling.


Aangepast op 17-04-2017
Webbeheerder:  Koppellaan 2

Het logo van de wijkvereniging is villa "Hoek en Roode" op de hoek van de Nachtegaallaan en de Soestdijkseweg, tegenover de Spoorlaan, gebouwd in 1903 en gefotografeerd in 1905. De villa wordt later hotel Regina en hotel Centraal, en brandt af in 1935. Nu zit op die plek de winkel van P.Doek. Ansichtkaart, uitgave Nauta, Velsen. Ook groot beschikbaar.


Wijkvereniging Vogelzang - bankrekening NL48 INGB 0008982811
Ingeschreven bij de KvK: 30167517

Andere actieve wijkverenigingen in Bilthoven op het web:
- Bewonersvereniging Bilthoven-Noord

- Wijkraad De Leyen